E - N: 9 - 19;  R: 9 - 17

656 1460, 553 6605

Ravijärjekorra pidamise kord

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr. 46 (21.08. 2008) "Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ja Eesti Haigekassaga sõlmitud alla 19-aastaste kindlustatud isikute ravi rahastamise lepingule on Hamma OÜ kehtestanud ravijärjekorra pidamise eeskirjad:

  1. Eelregistreerimisega ravijärjekorda peetakse Hamma OÜ hambaravis spetsiaalselt hambaravikliinikutele mõeldud arvutiprogrammi abil.
  2. Registreeruda on võimalik tööpäevadel, E-N kell 9-19, R kell 9-17, helistades telefonil 6561460 või 5536605, saates e-kirja aadressil ravi@hamma.ee, www.hamma.ee/broneeri kodulehekülje kaudu või tulles kliinikusse kohale. Viimasel juhul väljastatakse patsiendile visiidi kaart.
  3. Patsiendi registreerib vastuvõtule temale sobival ajal ja soovitud arsti juurde kliiniku administraator või Hamma OÜ hambaarst.
  4. Registreerimisel arvestab administraator eelnevalt koostatud ja kinnitatud arstide töögraafikut. Arstide tööaeg on reeglina esmaspäevast neljapäevani 9-14 või 14-19, reedel 9-17.
  5. Registreerimisel sisestatakse patsiendi isikuandmed, vastuvõtu aeg kindla arsti juurde ning visiidi põhjus.
  6. Visiidile eelneval päeval saadetakse patsiendile meeldetuletav tekstisõnum.
  7. Väljaspool eelregistreerimise aega pöördunud patsiendile püütakse leida kliendile lähim sobiv aeg. Erakorralise probleemi korral antakse kohapeal esmaabi ning antakse patsiendile tegevusjuhised.
  8. Ravile mitteilmumisel on patsiendil soovitatav sellest kliinikut eelnevalt informeerida.
  9. Juhul, kui patsienti ei ole võimalik teenindada registreeritud ajal (näiteks personali haigestumise või tehniliste probleemide esinemisel) teavitatakse teda ja pakutakse temale sobiv uus vastuvõtu aeg.
  10. Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenuse osutamiseks toimub registreerimine sarnaselt eelpool kirjeldatule.